logo

Časté dotazy

Q: Není mi jasné, jak mám potupovat při evidenci svých akcií

A: Postupujte podle návodu a vyobrazení.

Postup u kmenové akcie – akcie má modré zabarvení a je označena Akcie na majitele

 1. Vyberte Kmenová.
 2. Vypište všechny své akcie do velkého rámečku. Pokud jdou akcie v řadě za sebou, uveďte rozsah akcií od – do. Sečtěte všechny své akcie a celkový počet uveďte do malého rámečku.
 3. Po zapsání všech svých kmenových akcií klikněte na Vložit do seznamu a evidovat další případnou akcii.

Pokud nyní máte zapsané veškeré akcie, které vlastníte, klikněte na Pokračovat. Jestliže vlastníte i hromadné akcie, pokračujete podle návodu níže – Postup u hromadné akciePostup u hromadné akcie
U hromadných akcií se do seznamu vkládá každá akcie zvlášť.

 1. Vyberte Hromadná.
 2. Opište číslo listiny – vpravo nahoře, začíná písmenem
 3. Opište rozsah akcií od – do
  Zadejte počet akcií na listině.
 4. Klikněte na Vložit do seznamu a evidovat další případnou akcii. Pokud máte nyní zapsané veškeré akcie, které vlastníte, klikněte na Pokračovat.
  Jestliže vlastníte další hromadné akcie, opakujte postup od bodu 1.
 5. Pokud jste zadali všechny své akcie, klikněte na Pokračovat.

Pokud nyní máte zapsané veškeré akcie, které vlastníte, klikněte na Pokračovat. Jestliže vlastníte i hromadné akcie, pokračujete podle návodu níže – Postup u hromadné akcieKontrola a příprava k odeslání

 1. Zkontrolujte seznam akcií. Správnost seznamu je podmínkou vydání nových akcií.
 2. Pokud najdete chybu, máte možnost seznam upravit. Kliknutím na červený křížek se řádek vymaže. Kliknutím na tužku se dají údaje opravit.
 3. Máte možnost své akcie sdružit do jedné nebo více hromadných akcií. Uveďte kolik kusů hromadných akcií si přejete vydat. Do velkého rámečku napište podrobně, jak. Příklad: Mám celkem 20 ks akcií. Přeji si vydat 3 hromadné akcie – po 10, po 7 a po 3 ks.

Odeslání ke zpracování

Pokud jste si jistí, že údaje jste uvedli správně, klikněte na Odeslat ke zpracování. Po odliknutí již nemáte možnost údaje opravovat a měnit.


Q: Musím uvádět číslo svého bankovního účtu?

A: Ano, tento požadavek vyplývá z ustanovení § 264 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a údaj je součástí seznamu akcionářů.
Q: Mohu poslat akcie k výměně poštou?

A: Ne, to není možné. Akcionář se musí dostavit k výměně osobně, případně může zplnomocnit jinou osobu. V tom případě zmocněnec při výměně akcií předá společnosti plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.